top of page

ВАЖНО! Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинстватаОпасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и месечно в Мобилен събирателен пункт. Разположението на Мобилния събирателен пункт е по предварително утвърден от Столична община Годишен график.Виж графика

В район "Овча купел", опасните отпадъци ще бъдат събирани на 18,06,2020 г. от 8:30 до 14:30 ч., пред районната администрация бул. Цар Борис ||| 136B

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор. „БалБок Инженеринг" АД, 1504 София, бул. "Васил Левски" 118, тел: 02/944 1905; факс: 02/944 1907, Безплатно ще приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живакoсъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни без луминесцентни лампи

  • Лакове и бояджийски материали

  • Домакински препарати и химикали

  • Мастила и замърсени опаковки

  • Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Източник:https://sofia.bg/separate-collection/-/asset_publisher/oVpyOnvfpPLX/content/razdelno-s-birane-na-izlezli-ot-upotreba-m-1

46 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page